Venezuela Venezuela

  • Cestovné doklady

    cestovný pas

  • Víza

    Pri turistických cestách do 90 dní postačuje občanom SR platný cestovný pas.