Saudská Arábia Saudská Arábia

  • Možnosti cestovania a dopravy

    V Saudskej Arábii takmer neexistuje verejná doprava. Niekoľko autobusových liniek prepája veľké mestá a zoznam cieľových staníc sa rok od roka rozširuje. Ženy sedia v prostriedkoch hromadnej dopravy oddelene od mužov, aj keď sa jedná o príbuzné alebo dokonca manželky. Podobne je na tom železničná doprava. Vlaky sú kvalitné, klimatizované a majú lôžkové a jedálenské vozne. Je ich však poskromne. Taxi chytíte vo väčších mestách. Často nemajú taxametre a ceny pre cudzincov sú vysoké. Dohadujte si cenu jazdy pred tým, ako nasadnete. Vnútroštátne letecké linky spájajú 19 veľkých miest a môžete ich využiť pri cestách na veľké vzdialenosti.

    K riadeniu automobilu sa stačí preukázať slovenských vodičským preukazom s arabským prekladom. V Saudskej Arábií sídlia medzinárodné požičovne automobilov s dobrým renomé. Minimálny vek vodiča je 25 rokov a musí to byť muž. Ženám sa automobily nepožičiavajú. Saudská Arábia patrí ku krajinám s najväčším počtom nehôd ročne. Len pätina ciest má pevný povrch. Hlavné trasy sú vo výbornom stave. Diaľničné poplatky neexistujú a benzín kúpite veľmi lacno.