Saudská Arábia Saudská Arábia

  • Fauna

    Štúdium fauny v Saudskej Arábií stále pokračuje. Biológovia objavujú nové druhy a zoznam živočíchov sa rozširuje. Žijú tu veľký cicavci, ako sú ťavy, arabský priamorožec, arabský tahr, gazely, leopardy a hyeny. Zastúpení sú hlodavci , divoké mačky, šakali a hyeny. Do vtáčej ríše sa zaraďujú pštrosy, sokoly, orly, pelikány, čajky. Chová sa dobytok, ovce, kozy, ťavy a hydina.