Saudská Arábia Saudská Arábia

  • Ďalšie upozornenia

    Život v Saudskej Arábií je vedený islamom. Občania sa päťkrát denne modlia po dobu 20-30 minút a vtedy je prerušený chod všetkých verejných inštitúcií, obchodov a reštaurácií. Časy modlitieb sú publikované v dennej tlači a v aplikáciach pre chytré telefóny. V pôstnom mesiaci ramadánu sa na verejnosti zdržte fajčenia, pitia, jedenia, žuvania žuvačky a akejkoľvek zábavy. Praktizovať iné ako moslimské náboženstvo je zakázané. Na krku sa nesmie nosiť krížik, tabu je oslavovanie Vianoc a Veľkej noci. Nemoslimom je zakázaný vstup do svätých miest Mekka a Medina. Miestne ženy a cudzinky sa na verejnosti zakrývajú plášťom, tzv. abájou. Muži nosia dlhé nohavice a tričká s rukávmi.

    Kriminalita na uliciach je nízka, pretože islam všetky priestupky tvrdo trestá. Naopak, vysoký je výskyt teroristických útokov, bezpečnostných incidentov a sociálnych nepokojov. Je zakázané fotiť vojenské objekty a významné budovy a ženy na ulici. Držanie a pašovanie drog sa trestá smrťou. Platí zákaz dovozu pornografických materiálov a kontrolujú sa aj fotografie a videá v mobilných telefónoch a fotoaparátoch. Nemôže sa dovážať alkohol a bravčové mäso. Zabavujú sa biblie, krucifixy, tlačoviny s Dávidovou hviezdou a ďalšie predmety vzťahujúce sa k iným náboženstvám.