Južná Kórea Južná Kórea

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný aspoň 6 mesiacov

  • Víza

    Občania Slovenska nepotrebujú pre vstup na územie Kórejskej republiky víza. Vízum nie je potrebné pre krátkodobý pobyt nezárobkového charakteru v dĺžke trvania do 90 dní.
    Prihlasovaciu povinnosť voči miestnym orgánom má majiteľ ubytovacieho zariadenia.