Fidži Fidži

 • Zdravie

  Zdravotné zariadenia na Fidži sú dostačujúce pre bežné zdravotné problémy. Dve hlavné nemocnice, Latuoka Hospital v meste Lautoka a Colonial War Memorial Hospital v meste Suva poskytujú stálu službu v naliehavých prípadoch.

  V meste Suva je privátna klinika západného štýlu, ktorá je vybavená i dekompresnou komorou pre potreby potápačov.

  Ostatné nemocnice a kliniky poskytujú len obmedzený rozsah zdravotnej starostlivosti.

  Závažné zdravotné prípady sú prevážané do Austrálie alebo na Nový Zéland.

  Vzhľadom k situácii, kedy lekári aj nemocnice predpokladajú platbu za ošetrenie v hotovosti, je nevyhnutné zariadiť si pred cestou kvalitné medzinárodné zdravotné poistenie platné pre oblasť Oceánie, ktoré umožní neskoršiu refundáciu vzniknutých výdajov.  V zemi se občas vyskytuje horúčka dengue a preto je potrebné sa chrániť pred ukusnutím moskytmi častým používaním repelentných prostriedkov.