Fidži Fidži

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný ešte najmenej tri mesiace po plánovanom opustení Fidži

 • Víza

  Turistické vízum: poplatok 26,-GBP po prílete na Fidži

 • Colné a devízové predpisy

  Na Fidži je možné bezcolne doviezť (u pasažierov starších ako 17 rokov):
  Alkohol - 2 litre
  Víno - 4 litre
  Pivo - 4 litre
  akákoľvek kombinácia vyššie uvedeného nepresahujúca limity pre jednotlivé položky;
  Tabak - 500 ks cigariet alebo kombinácia tabakových výrobkov nepresahujúca 500 gr čistej váhy.
  Tovar podliehajúci dani, ktorý nepresahuje hodnotu 400 FJD;
  Veci pre osobnú potrebu, pokiaľ nebudú použité ako dar alebo k predaju.
  Každý turista opúšťajúci Fidži je povinný zaplatiť odletovú daň vo výške 30 FJD (neplatí pre deti mladšie 12 rokov).