Fidži Fidži

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Kvalita vozoviek v mestských oblastiach je dobrá. Mimo tejto oblasti sú vozovky väčšinou nekvalitné. V krajine neexistuje asistenčná služba pre motoristov.