Fidži Fidži

 • Vlastnosti elektrickej siete

  Napätie je 240V, 50Hz.

 • Ďalšie upozornenia

  V prípade peších výletov do odľahlejších oblastí je vhodné cestu popredu konzultovať s miestnymi sprievodcami alebo personálom v ubytovacom zariadení. Treky sa doporučuje podnikať vo väčších skupinách a držať sa vyznačených ciest.  Možným nebezpečenstvom pre turistov sú vreckové krádeže v mestských oblastiach a občasný výskyt krádeží z hotelových izieb. Doporučuje sa obstarať si fotokópie od cestovných dokladov a ďalších dôležitých dokumentov.

 • Telefonovanie

  Roamingové služby na väčšine územia Fidži pokrýva firma Vodafone.

  Volací kód zeme je 679.