Fidži Fidži

  • Podnebie

    Na Fidži je tropická klíma a je možné ho navštevovať celoročne. Najlepším obdobím je však máj až október kedy klesá teplota a vlhkosť.

Mamanuca

Vzduch More

Viti Levu

Vzduch More