Austrália Austrália

  • Zdravie

    Očkovanie proti hepatitíde B, tetanu, rubeole a mumsu je v prípade ciest do Austrálie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou. Inak je miestny zdravotnícky systém veľmi efektívny, a to vďaka bohatej sieti štátnych a súkromných zariadení. 

    Zdravotné poistenie sa vzťahuje na turistov z krajín, s ktorými má Austrália bilaterálne dohody.
    Zdravotné poistenie s vzťahuje na turistov z krajín, s nimi má Austrália bilaterálne dohody. K naštudovaniu podrobnejších informácií si otvorte .