Austrália Austrália

 • Rýchlokurz jazyka

  G´day - dobrý deň 
  Hello - ahoj 
  Thank you - ďakujem 
  No/Yes - nie/áno 
  Excuse me, please - prepáčte 
  How much is it ?- Koľko to stojí? 
  What time is it? - Koľko je hodín? 
  Do you speak English? - hovoríte anglicky? 
  I do not understand – Nerozumiem. 
  Could you speak slowly, please? - Môžete hovoriť pomalšie, prosím? 
  I do understand you very well - Rozumiem vám veľmi dobre. 
  I am pleased to meet you - Teší ma. 
  How are you? - Ako sa máš/máte? 
  I would like... - Chcel by som... 
  No worries - žiadne starosti