Austrália Austrália

  • Fauna

    Ostrovný ekosystém je jedinečným fenoménom. K živým charakteristikám Austrálie patrí medveď koala, klokany, tasmánsky diablik, Emu a Kadadu. Z vodných druhov sú tu zastúpené morské, ale aj sladkovodné živočíchy. Rôznorodosť podnebia ovplyvňuje aj prítomnosť vlhkomilných a suchomilných rastlín - k najvýznamnejším zástupcom flóry patrí rod Banksiana (až 60 druhov).