Austrália Austrália

 • Dôležité kontakty

  Veľvyslanectvo Austrálie vo Viedni: 
  Australien Embassy, Mattieli Str 2, A - 1040 Wien, Austria 
  Tel.: +43-1-5128580, fax: +43-1-5132908. 


  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Austrálii 
  Adresa: Culgoa Circuit, O’ Malley 
  2606, Canberra 
  Austrália 
  Telefón: 00612/62901516, 62902405, 62900036 
  Fax: 00612/62901755 
  E-mail: emb.canberra@mzv.sk
  Web: www.canberra.mfa.sk 
  Vedúci ZÚ: PROCHÁCKA Peter, PhDr.