Lotyšsko Lotyšsko

 • Zdravie

  V Lotyšsku neexistuje povinné zdravotné poistenie. Pacienti si za lekárske služby a lieky platia v hotovosti. Občanom SR odporúčame uzavrieť pred cestou zdravotné poistenie pre cesty do zahraničia, lebo poplatky za lekárske služby i lieky sú v krajine pomerne vysoké. Lekárne sú dobre zásobené, dostupné sú kvalitné lieky. Medzinárodný očkovací preukaz nie je povinný, avšak pri dlhodobých pobytoch sa vzhľadom na relatívne vysoký výskyt TBC a rozšírenosť kliešťov v prírode odporúča zaočkovanie proti TBC i kliešťovej encefalitíde.  V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vládneho nariadenia č. 691/2003 o zdravotnom poistení zahraničných občanov počas ich pobytu v Lotyšsku upozorňujeme najmä na požadované minimálne poistné sumy a stanovené podmienky zdravotného poistenia, za ktorých môže cudzinec vstúpiť do Lotyšska a tam sa zdržiavať. Nariadenie stanovuje aj výnimky, za ktorých nepotrebuje zdravotné poistenie.  Podľa uvedeného nariadenia zdravotné poistenie musí pokrývať minimálne nasledovné oblasti:  a) ošetrenie na lekárskej pohotovosti,

  b) liečenie aktivovaných (podráždených) chronických ochorení,

  c) prevoz do liečebných zariadení, ktoré uskutočnia vyššie uvedenú liečbu,

  d) prevoz domov v prípade vážneho ochorenia, alebo úmrtia.  Poistné sumy určené na jednotlivé úkony nesmú byť nižšie ako:  a) 15 000 latov (cca 900 000 Sk) - za lekárske liečenie,

  b) 15000 latov - za prevoz domov v prípade choroby,

  c) 5000 latov (cca 300 000 Sk) - za prevoz domov v prípade úmrtia.  Trvanie poistenia nesmie byť kratšie ako doba pobytu v Lotyšsku. Poistku so skončenou platnosťou treba ihneď predĺžiť. Zdravotné poistky môžu kontrolovať diplomatickí a konzulárni predstavitelia Lotyšskej republiky, štátna hraničná kontrola a pracovníci Migračného úradu.  Od povinnosti mať pri ceste alebo pobyte v Lotyšsku uzavretú zdravotnú poistku sú oslobodení:  držitelia diplomatických alebo služobných pasov,

  držitelia diplomatických alebo služobných víz,

  členovia zahraničných delegácií počas oficiálnej návštevy, alebo pri tranzite cez LoR,

  ak je v medzinárodných dohodách, platných pre LoR, uvedené inak,

  občania, majúci trvalý pobyt v LoR,

  zástupcovia zahraničných vojenských síl, ktorí prichádzajú do LoR, alebo tu sídlia na základe medzinárodných dohôd,

  námorníci, ktorí opúšťajú plavidlo a cestujú do miesta trvalého bydliska.