Island Island

  • Fauna

    Vzhľadom na svoju geografickú polohu a sopkami poznamenanú krajinu nežije na Islande veľa zástupcov zo sveta zvierat, a to predovšetkým cicavcov. Jedinými suchozemskými cicavcami, ktorí tu pravdepodobne žijú odpradávna, sú polárne líšky. Avšak asi najznámejším a najobľúbenejším cicavcom na ostrove je islandský kôň, ktorý sem prišiel pred 1 100 rokmi s prvými nórskymi osadníkmi. Za tú dobu sa dokonale aklimatizoval a prispôsobil tamojšej nehostinnej krajine, takže dnes je tento krásny malý kôň s bohatou srsťou maximálne odolný voči všetkým poveternostným i krajinným nástrahám. S človekom sa na Island okrem koní dostali taktiež soby, všadeprítomné ovce, norky alebo drobné hlodavce.

    Oveľa ľahší prístup na ostrov majú zvieratá, ktoré sa sem môžu dostať vzduchom alebo vodou. Z tých vodných určite stoja za zmienku veľryby, ktorých žije v islandských vodách až pätnásť druhov. Kto túži aspoň niektoré z nich vidieť na vlastné oči, nie je problém si v niektorom z pobrežných miest zaplatiť výlet za pozorovaním morských cicavcov. Pri troche šťastia je možné zazrieť aj tulene. Veľký podiel na islandskom hospodárstve má rybolov. Medzi populárne druhy rýb patria napríklad slede, tresky a platesy, zo sladkovodných pstruhy alebo lososy.

    Veľmi početnú časť islandskej fauny tvorí vtáctvo. Vďaka dlhým miernym letným obdobiam, kedy takmer nezapadá slnko, a je teda možné loviť potravu pre mláďatá takpovediac celý deň, je Island veľmi obľúbenou destináciou nespočetného druhu vtáctva. Najčastejšie sem pritom prilietavajú zástupcovia vodných druhov, ktorí môžu počas dlhého letu z európskej pevniny odpočívať na vode. Nepochybne najväčšiu pozornosť medzi turistami vzbudzujú alky bielobradé, ktoré svojím čierno-bielym telom s farebnými zobákmi priťahujú objektívy fotoaparátov všetkých nadšených ornitológov aj laikov. Nie je však problém zazrieť rovnako aj husi, labute, bahniaky, fulmary, rybáky arktické a s trochou šťastia napríklad kulíka zlatého alebo snehuľu horskú.