India India

 • Sviatky a udalosti

  Najvýznamnejšie sviatky v Indii

  Väčšina indických slávností má náboženský podtitul. Charakter osláv je veľmi bujarý a veselý. Svoj vlastný sviatok má snáď každý, i ten sebemenší, chrám v Indii. Dátum konania väčšiny náboženských sviatkov sa riadi lunárnym kalendárom, moslimské sviatky sa datujú podľa kalendára islamského. V dňoch štátnych sviatkov sú, ako u nás, zatvorené všetky obchody a úrady. Medzi pohyblivé sviatky patrí Ramadán a Id ul - Fitr (oslavy začiatku a konca pôstneho mesiaca), Muharram (sviatok pripomínajúci smrť Prorokovho vnuka) a Id ul - Zuha (tradičná púť s obetovaním ovcí).

  Na začiatku januára sa oslavujú Tamilské dožinky. Ďalším dôležitým sviatkom je jednodenný časne jarný sviatok Sarasvatípúdžá. 26. januára sa po celej krajine oslavuje Ďeň republiky s veľkou vojenskou prehliadkov v indickom hlavnom meste. Udalosti, ktoré doprevádzajú povesť veľmi divokých osláv, je tzv. Góanský karneval. Obľúbeným rodinným sviatkom je Šivova noc. Na začiatku jari sa oslavuje Hólí, veselý sviatok, behom ktorého osláv sa ľudia na uliciach bezhlavo polievajú pestrofarebnými roztokmi. Nasleduje veľkolepý karneval. Hlavným sviatkom jari je samozrejme Veľká noc. Veľký význam má tieť Pateti - sviatok oslavujúci stvorenie ohňa. Oslavy hinduistického Nového roku spojené s hudbou a tancom patria k aprílu. Narodenie Mahávíry, zakladateľa džinizmu, je najdôležitejším džnistickým sviatkom. Oslavuje sa taktiež v apríli. Následuje veľká školská prehliadka a oslavy narodenia Buddhy. V máji sa konajú Oslavy zostúpenia bohyne Gangy na zemi, ktoré sprevádzajú očistné kúpele. Slávnosť na počesť hadieho božstva Nágy má svoje miesto v júli, rovnako tak ako slávnosti na počesť boha vod Varuny. Najväčším nenáboženským sviatkom v Indii je Deň nezávislosti, pripadajúci na 15. augusta. Na konci leta sa oslavuje Sviatok boha Ganéši so sloňou hlavou, Kéralské dožínky, narodenie Kršny a oslavy korunovácie Šivy (Sviatok Avani Mula, Madurai). V septembri sa oslavuje desatidenný sviatok premoženia démonov pripadajúci sviatku Hampi, štátneho festivalu hudby a tanca. Tradičné veľké oslavy kresťanských Vianoc sú obvyklé predovšetkým vo veľkých indických mestách.

  Svatby

  Pravá indická svatba je skutočne veľkolepou udalosťou. Neodmysliteľne k nej patria všetky pôvodné indické tradície vrátane nevestinho červeného svatobného sárí. Ak budete mať príležitosť sa tradičnej indickej svatby zúčastniť, určite ich využijte - zážitok je to skutočne neopakovateľný.

  Pohreby

  V Indii nie je farbou smútku čierne, ale biela. Pohreb je tradične záležitosťou veľmi chmúrnou, pokiaľ sa stanete jeho náhodným svedkom, chovajte sa veľmi ticho a ohľaduplne. V žiadnom prípade takú udalosť nefotografujte. Mrtvé telá sa v Indii po záštitou hinduistickej viery spopolňujú na k tomuto účelu určených miestach priamo za účasti samotných príbuzných.