India India

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Elektrické napätie 240 V, 50 Hz. Dodávka elektriny je v Indii veľkým problémom a v niektorých dedinských lokalitách dodnes nie je zavedená. Napätie často kolíše, preto je k niektorým elektrickým spotrebičom potrebný stabilizátor napätia. Výpadky prúdu sú každodenným javom, preto väčšina indických domácností nie je vybavená chladničkami.

  • Ďalšie upozornenia

    Vzhľadom k nebezpečenstvu infekčného ochorenia sa doporučuje piť zásadne nápoje z uzavretých fľaší či krabíc. Voda z riek, rybníkov i verejných vodovodov je kontaminovaná nebezpečnými látkami. Doporučuje sa vyvarovať sa "sladkostí" predávaných na ulici, všetko ovocie a zeleninu starostlivo umývať, nepiť nápoje s ľadom.