Zahraničná cestovná kancelária

Zvažujete cestu so zahraničnou cestovnou kanceláriou? Bude v cieľovej destinácii slovensky hovoriaci delegát? Čo je Invia Care? Sú zahraničné CK poistené proti úpadku?

Zahraničná CK funguje rovnako ako miestna CK. Zásadným rozdielom sú služby delegáta v destinácií v cudzom jazyku, prípadne dokumenty k zájazdu, ktoré môžu byť v cudzom jazyku. V niektorých prípadoch môže byť u zahraničných CK dĺžka lehoty na vybavenie reklamácie odlišná od tuzemskej právnej úpravy.

Sídlo spoločnosti je samozrejme mimo územia SR. Ak ste uzavreli zmluvu so zahraničnou cestovnou kanceláriou, riadi sa táto zmluva zvyčajne právom krajiny, v ktorej ma táto cestovná kancelária sídlo.