Zahraničná cestovná kancelária

Bude pre zájazd so zahraničnou CK zabezpečený slovensky (alebo česky) hovoriaci delegát? Čo je Invia Care? Sú zahraničné CK poistené proti úpadku?

Zahraničná CK funguje rovnako ako tuzemská CK. Hlavným rozdielom pre vás sú služby delegáta, ktoré sú zvyčajne poskytované v cudzom jazyku, a dokumenty, ktoré môže cestovná kancelária prípadne poskytnúť v cudzom jazyku. Toto všetko vám však kompenzujeme našou službou Invia Caremôžete sa spoľahnúť, že vám vždy všetko potrebné poskytneme aj vo vašom jazyku.

Sídlo spoločnosti je v prípade zahraničnej CK mimo územia SR. Ak ste uzavreli zmluvu so zahraničnou cestovnou kanceláriou, riadi sa táto zmluva zvyčajne právom krajiny, v ktorej ma táto cestovná kancelária sídlo. Preto sa v niektorých prípadoch môže dĺžka lehoty na vybavenie reklamácie líšiť od vnútroštátnych právnych predpisov.