V destinácií

Čo robiť, keď ochoriete na dovolenke, o delegátovi zájazdu, čo znamenajú jednotlivé typy stravovania.

Pri nákupe suvenírov je nutné dávať pozor, pretože dovoz tovaru do SR so sebou nesie určité obmedzenia dané zákonom. Najmä sa vyvarujte dovozu "suvenírov", ktoré podliehajú dohovoru CITES o ohrozených druhoch živočíchov a rastlín (koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z koží, niektoré živé zvieratá a rastliny). Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.cizp.cz.

Ak sa chcete vyvarovať plateniu cla, musíte dodržať určité pravidlá. Od cla, DPH a spotrebnej dane sa oslobodzuje tovar, ktorého celková hodnota nepresahuje v prípade cestujúcich v leteckej doprave čiastku 430 EUR na osobu. Pri dovoze tovaru sa cestujúcim mladším 15 rokov suma znižuje na 200 EUR na osobu.

Pozor dajte aj v prípade nákupu alkoholu, tabaku, cigár a cigariet, pretože sú zákonom dané množstvové limity na dovoz do SR tohto tovaru.


Tabak, tabakové výrobky:
a) 200 ks cigariet, alebo
b) 100 ks krátkych cigár do 3 gramov, alebo
c) 50 ks cigár, alebo
d) 250 g tabaku na fajčenie


Alkohol, alkoholické nápoje:
a) 1 liter alkoholického nápoja, ktorého skutočný obsah liehu presahuje 22% objemových, alebo nedenaturovaný alkoholu s obsahom liehu najmenej 80% objemových jednotiek, alebo
b) 2 litre alkoholických nápojov s obsahom alkoholu najviac 22% objemových jednotiek, alebo
c) 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.