Letenky, letisko a let

Informácie o lete, letenkách a váhe batožiny, preprava zvierat, ale aj o cestovaní v tehotenstve.

Kedy dostanem letenky?

Letenky chodia zároveň s pokynmi k odletu, u charterovej dopravy chodí len voucher a na základe vášho osobného dokladu vám na letisku bude vydaný palubný lístok.

Kde nájdem čas letu?

Časy letu sú dostupné na pokynoch k odletu, poprípade na elektronickej letenke.

Môžem sa odbaviť online?

Pokiaľ sa jedná o charterový let, nie je možné sa odbaviť online.

Doprava na letisko?

Môžete využiť zvýhodnené ponuky služieb našich partnerov. Na letisku v Prahe môžete využiť transfer. Ak letíte z Mníchova, Katovíc alebo Krakova, môžete cestovať so spoločnosťou Leo Express, a to so zľavou.

Parkovanie na letisku?

Ponúkame lacné a bezpečné parkovanie v blízkosti najvýznamnejších českých a slovenských letísk.

Kde zistím, koľko môže vážiť moja batožina?

Váhu batožiny nájdete v zaslaných pokynoch. Líši sa podľa jednotlivých leteckých spoločností.

Čo so sebou môžem vziať do lietadla?

Prehľad povolených predmetov pre batožinu

Výrobok Batožina Príručná batožina

Osobné lieky

Detské potraviny

ano ano

Fľaša s vodou, malinovkou

a inými nápoji pre občerstvenie

ano max. 100 ml

Tekuté mýdla, gély

Vlasové umývacie prostriedky

Krémy a telové mlieka

Zubné a iné pasty

ano max. 100 ml

Krémové a tekuté potraviny -

jogurty, pomazánky, marmelády

ano max. 100 ml

Elektronické zariadenia,

fotoaparáty a videokamery

ano ano
Dáždnik ano ano
Slnečník ano ne

Benzínové zapaĺovače

Farby a ďalšie horľaviny

ne ne

Zbrane a strelivo

Sečné a bodné nástroje

Toxické a infekčné materiály

ne ne

Cestovanie v tehotenstve

Do 28. týždňa tehotenstva môžete lietať celkom bez obmedzenia. Medzi 28. a 36. týždňom tehotenstva sa väčšina leteckých spoločností chráni tým, že vás prepraví iba s lekárskym osvedčením a po 36. týždni vás už väčšina aerolínií prepraviť odmietne. V prípade viacpočetného tehotenstva je táto hranica navyše posunutá, väčšinou k 28. týždňu.

Cestovanie so zdravotnými komplikáciami

Asistenčná služba na letisku pre cestujúcich so zdravotným postihnutím či s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, osoby s telesným i iným postihnutím je zadarmo, ale je potrebné ju objednať vopred. Kompletné informácie nájdete na stránkach leteckého prepravcu.

Diabetici

Od roku 2006 platia nové pravidlá pre prepravu meracích a aplikačných pomôcok pre diabetikov. Všetky kvapaliny musia byť v jednotlivých obaloch, z ktorých každý môže mať maximálny objem 100 ml. Tieto obaly musia byť v jednom priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku s kapacitou nie väčšou ako 1 liter
Na prepravu inzulínu sa odporúča mať pri sebe lekárske potvrdenie o chorobe a nutnosti užívania lieku a ďalších liečebných pomôcok počas letu. Na lekárske potvrdenie tiež nezabudnite, ak používate kontinuálny monitor glykémie. Cestovanie diabetikov v lietadle je veľmi špecifické, odporúčame cestu vopred konzultovať s lekárom, ktorý vám oznámi všetko potrebné na to, aby bol zaistený hladký priebeh vášho letu.

Slovníček na letisku

Terminal - jedna z budov letiska, ktoré môžu mať rôzne značenie napr.  Terminal 1 alebo Terminal A, Terminal South,
Reservation confirmation - potvrdenie rezervácie
Flight ticket - letenka
Boarding pass (boarding ticket) - palubný lístok
Check-in - odbavenie
Check-in desk - odbavovacia prepážka
Checked baggage (luggage) – odbavená batožina
Cabin baggage (carry-on baggage) - príručná batožina
Security check - bezpečnostná kontrola
Gate - odletová brána
Seat - sedadlo
Departure (time) - odlet (čas odletu)
Arrival (time) - prílet (čas príletu)
Baggage claim - vyzdvihnutie batožiny
Charter - letecký spoj objednaný cestovnou kanceláriou pre väčšie skupiny cestujúcich. Tieto lety sa organizujú sezónne.
Slot - voľné časové úseky, ktoré žiada letecká spoločnosť, v ktorých je možné lietať na jednotlivé letisko. Platí pre príletové aj odletové časy.
Seating - rozmiestnenie cestujúcich v lietadle alebo autobuse.
Transfer - miestna preprava osôb (väčšinou autobusová) z letiska v zahraničí do hotela a späť. Cestovná kancelária môže ponúkať tiež zvozy z nástupných miest  na letisko
Waiting list - čakacia listina, zoznam náhradných cestujúcich. Prepravca sem zapisuje ďalších záujemcov o prepravu v prípade plnej obsadenosti linky. Ak sa niektoré z rezervovaných miest pred odletom uvoľní, ponúkne sa zapísanému záujemcovi z waiting listu.
Letiskové a bezpečnostné taxy - povinné príplatky, ktoré sú súčasťou základnej ceny zájazdu. Ich výšku určuje letecká spoločnosť.
Palivový príplatok - povinný príplatok, je súčasťou základnej ceny zájazdu. Jeho výšku ovplyvňujú ceny ropy a stanovuje ju letecká spoločnosť.
Odletová taxa - poplatok v miestnej mene alebo USD alebo EUR. Platí sa na  letisku pri opustení navštívenej krajiny. Je súčasťou základnej ceny zájazdu.

Preprava zvierat?

Zvieratá do maximálnej váhy 5 kg môžete prepravovať na palube lietadla za zvláštnych podmienok. Ostatné zvieratá v klimatizovanom batožinovom priestore v dolnej časti lietadla v zvláštnych kontajneroch určených na tento účel. Prepravu všetkých zvierat musíte ohlásiť už pri rezervácii, za osobitný príplatok, musí ju povoliť letecká spoločnosť.

Jedlo a pitie na palube?

U niektorých leteckých spoločností máte v rámci ceny letenky zaistené občerstvenie počas letu zadarmo, oproti tomu u iných leteckých spoločností môže byť občerstvenie za poplatok. Podoba občerstvenie sa môže u jednotlivých spoločností líšiť, v rámci občerstvenia nemusí byť vždy zaistené teplé jedlo, môže sa jednať napr. O občerstvenie formou bagety a pod.

Stratená batožina?

V prípade, že zistíte, že vaša batožina bola v priebehu prepravy poškodená, či sa dokonca stratila kontaktujte na letisku ihneď prepážku leteckej spoločnosti, prípadne prepážku reklamácie batožiny. Na prepážke nahlásite osobné údaje, číslo letu atď. a oznámite poškodenie / stratu batožiny. Ďalej postupujte podľa inštrukcií pracovníka prepážky.