Príprava na dovolenku

Čo všetko si pripraviť pred vašou dovolenkou? Pokyny, doklady, víza, adaptéry, očkovanie.

V krajinách Európskej únie (EÚ) stačí občiansky preukaz.

V prípade krajín mimo EÚ sa obráťte na nášho predajcu, ktorý vám poskytne informácie o požadovaných dokladoch s ohľadom na zvolenú destináciu.