Starostlivosť o zákazníkov

Nebol zájazd podľa vašich predstáv? Kde sa sťažovať na predajcu alebo leteckú spoločnosť?

Rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou Invia

Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý je na základe koncesie oprávnený organizovať, ponúkať a predávať zájazdy.

Cestovná agentúra (Invia) je naproti tomu podnikateť, ktorý je na základe ohlásenia voľnej živnosti oprávnený ponúkať, predávať a sprostredkovávať predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu (napr. Zabezpečenie dopravy, ubytovania, stravovania, sprievodcovských služieb a pod.) A organizovať, ponúkať a sprostredkovávať predaj kombinácií jednotlivých služieb cestovného ruchu, okrem predaja zájazdov čoby zákonom definovaných kombinácií jednotlivých služieb cestovného ruchu (k pojmu zájazdu pozri § 2522 zákona ?. 89/2012 Zb.).

Nie ste spokojný s priebehom vašej dovolenky?

Prípadné reklamácie zájazdu či služieb spoločnosť Invia odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom usporiadateľa zájazdu alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom usporiadateľa zájazdu, ubytovacím zariadením atp. Spoločnosť Invia odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamovanej skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu usporiadateľa zájazdu či ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii zákazníkovi non-stop telefónna linka usporiadateľa zájazdu.

Ak sa rozhodnete reklamovať zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení zájazdu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu. Reklamáciu môže zákazník tiež oznámiť na ktorejkoľvek pobočke Invia aj ústne, o tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný usporiadajúcej CK; záznam je zákazník povinný podpísať.

Nie ste spokojný s jednaním predajcu?

Obráťte sa na klientskyservis@invia.sk alebo sa na našom callcentra 226 000 622 môžete nechať spojiť s nadriadeným daného predajcu.