Koronavírus

Je bezpečné vydať sa von z republiky? Môžete meniť destináciu alebo termín? A ako je to so stornom? Máme pre vás odpovede na všetko, čo potrebujete vedieť o koronavíruse vo vzťahu k vašej dovolenke.

Toto poistenie sa vzťahuje na storno zo zdravotných dôvodov. Tzn. ak ochoriete alebo budete mať úraz a nebudete môcť odcestovať, máte nárok žiadať v poisťovni odškodnenie a preplatenie storno poplatkov. V prípade, že sa rozhodnete do danej destinácie necestovať, storno poistenie neplatí.

Ak máte kúpený zájazd alebo letenky do oblastí zasiahnutých koronavírusom, obráťte sa na našich predajcov, ktorí vám pomôžu nájsť najlepšie riešenie. Poistenie storna sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidemiologickej situácie v cieľovej krajine a vždy záleží na rozhodnutí konkrétnej cestovnej kancelárie. Podľa zákona máte nárok na zrušenie zájazdu bez stornopoplatkov iba v prípade, keď nemôžete čerpať službu cestovného ruchu (napríklad ak je zavretý hotel, či zrušený let).

Storno zájazdu mimo ohniska nákazy (aktuálny zoznam neodporúčaných oblastí sledujte na webe Ministerstva zahraničných vecí) sa riadi všeobecnými podmienkami cestovných kancelárií. Odstúpenie od zmluvy je aktuálne možné podľa stornopoplatkov cestovných kancelárií. Ak chcete poradiť ohľadne vášho konkrétneho zájazdu, môžete sa obrátiť na predajcov.

Platba

Všetky dôležité informácie ohľadom vašej platby. Typ karty, účty, mena, použitie hotovosti a príspevkov od zamestnávateľa.

Áno, počet účtov z ktorých nám príde vaša platba nie je nejako obmedzený. Pokiaľ je to možné, plaťte vždy v rámci jednej banky, aby sme mali vašu platbu na účte v čo najkratšom čase a môžeme v poriadku potvrdiť rezerváciu.

Z našej strany nie je uplatniteľná výška príspevku od zamestnávateľa nijak obmedzená. Viac informácií o akceptovaných benefitných programoch nájdete tu.

Áno

Úplný zoznam možností platby nájdete na tomto odkaze.

Áno

Príprava na dovolenku

Čo všetko si pripraviť pred vašou dovolenkou? Pokyny, doklady, víza, adaptéry, očkovanie.

Pri výpočte potrebnej finančnej sumy zohľadnite počet dní pobytu, cenovú úroveň v danej krajine, rozsah stravovania (a iných služieb) v cene vášho zájazdu a približný rozsah miestnych zážitkov, výletov a nákupov, ktoré plánujete. Uistite sa, že máte rezervu na mimoriadne udalosti (napr. lekárske ošetrenie, ktoré poisťovňa preplatí až spätne).

Letenky, letisko a let

Informácie o lete, letenkách a váhe batožiny, preprava zvierat, ale aj o cestovaní v tehotenstve.

Prehľad povolených predmetov:


Výrobok
 
Batožina na odbavenie
 
 
Príručná batožina do kabíny 

Osobné lieky

Detské potraviny (do kabíny len v množstve potrebnom na dobu trvania letu)


áno

áno

Fľaša s nápojom

áno áno; objem max. 100 ml*

Kozmetika a drogéria tekutej alebo gélovej konzistencie:

tekuté mydlá, gély (aj na umývanie riadu a bielizne),

šampóny a kondicionéry,

krémy a séra, telové mlieka a oleje,

zubné a iné pasty a podobneáno
 áno, ale iba v balení s maximálnym objemom 100 ml* a nesmie to byť veľmi horľavá kozmetika (napr. lak na vlasy alebo odlakovač na nechty)


Krémové a tekuté potraviny -

jogurty, pomazánky, polievky, marmelády a podobne
áno
 
áno, ale iba v balení s maximálnym objemom 100 ml*

* Balenia so všetkými tekutinami, krémami a gélmi by mali byť spolu v jednom priehľadnom, uzatvárateľnom plastovom vrecku s maximálnym objemom 1 liter.

Elektronika, fotoaparáty

áno (ale len bez batérií / akumulátorov - tie musia byť vždy len v príručnej batožine) áno


Dáždnik (poznámka: platí len vtedy, ak nemá ostrý hrot; ak má ostrý hrot, nesmie do kabíny)áno


áno


Slnečník


áno

nie

Nožnice, ostré pilníky, ostré kuchynské nože, vývrtky alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli byť zneužité ako zbraneáno


nie


Repliky zbraní a detské hračky pripomínajúce zbrane


áno
(musíte však informovať personál pri odbavení batožiny)


nie

Zapaľovače a náplne do zapaľovačov, podpaľovače,

kempingové a iné nádoby obsahujúce horľavý stlačený plyn,

farby a ďalšie horľaviny

nie
nie

Akékoľvek zbrane (vrátane obranných paralyzujúcich sprejov!),
výbušniny a munícia,
zábavná pyrotechnika,
toxické, infekčné a rádioaktívne látky,
kyseliny a žieraviny

nie
nie

Od roku 2006 platia nové pravidlá pre prepravu meracích a aplikačných pomôcok pre diabetikov. Všetky kvapaliny musia byť v jednotlivých obaloch, z ktorých každý môže mať maximálny objem 100 ml. Tieto obaly musia byť v jednom priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku s kapacitou nie väčšou ako 1 liter
Na prepravu inzulínu sa odporúča mať pri sebe lekárske potvrdenie o chorobe a nutnosti užívania lieku a ďalších liečebných pomôcok počas letu. Na lekárske potvrdenie tiež nezabudnite, ak používate kontinuálny monitor glykémie. Cestovanie diabetikov v lietadle je veľmi špecifické, odporúčame cestu vopred konzultovať s lekárom, ktorý vám oznámi všetko potrebné na to, aby bol zaistený hladký priebeh vášho letu.

Terminal - jedna z budov letiska, ktoré môžu mať rôzne značenie napr.  Terminal 1 alebo Terminal A, Terminal South,
Reservation confirmation - potvrdenie rezervácie
Flight ticket - letenka
Boarding pass (boarding ticket) - palubný lístok
Check-in - odbavenie
Check-in desk - odbavovacia prepážka
Checked baggage (luggage) – odbavená batožina
Cabin baggage (carry-on baggage) - príručná batožina
Security check - bezpečnostná kontrola
Gate - odletová brána
Seat - sedadlo
Departure (time) - odlet (čas odletu)
Arrival (time) - prílet (čas príletu)
Baggage claim - vyzdvihnutie batožiny
Charter - letecký spoj objednaný cestovnou kanceláriou pre väčšie skupiny cestujúcich. Tieto lety sa organizujú sezónne.
Slot - voľné časové úseky, ktoré žiada letecká spoločnosť, v ktorých je možné lietať na jednotlivé letisko. Platí pre príletové aj odletové časy.
Seating - rozmiestnenie cestujúcich v lietadle alebo autobuse.
Transfer - miestna preprava osôb (väčšinou autobusová) z letiska v zahraničí do hotela a späť. Cestovná kancelária môže ponúkať tiež zvozy z nástupných miest  na letisko
Waiting list - čakacia listina, zoznam náhradných cestujúcich. Prepravca sem zapisuje ďalších záujemcov o prepravu v prípade plnej obsadenosti linky. Ak sa niektoré z rezervovaných miest pred odletom uvoľní, ponúkne sa zapísanému záujemcovi z waiting listu.
Letiskové a bezpečnostné taxy - povinné príplatky, ktoré sú súčasťou základnej ceny zájazdu. Ich výšku určuje letecká spoločnosť.
Palivový príplatok - povinný príplatok, je súčasťou základnej ceny zájazdu. Jeho výšku ovplyvňujú ceny ropy a stanovuje ju letecká spoločnosť.
Odletová taxa - poplatok v miestnej mene alebo USD alebo EUR. Platí sa na  letisku pri opustení navštívenej krajiny. Je súčasťou základnej ceny zájazdu.

Zvieratá do maximálnej váhy 5 kg môžete prepravovať na palube lietadla za zvláštnych podmienok. Ostatné zvieratá v klimatizovanom batožinovom priestore v dolnej časti lietadla v zvláštnych kontajneroch určených na tento účel. Prepravu všetkých zvierat musíte ohlásiť už pri rezervácii, za osobitný príplatok, musí ju povoliť letecká spoločnosť.

U niektorých leteckých spoločností máte v rámci ceny letenky určité občerstvenie počas letu zadarmo, oproti tomu u iných leteckých spoločností môže byť akékoľvek občerstvenie za poplatok. Podoba občerstvenia sa môže u jednotlivých leteckých spoločností líšiť. V rámci občerstvenia nemusí byť vždy zaistené teplé jedlo, môže sa jednať napríklad len o studenú bagetu alebo sendvič - závisí to aj od dĺžky letu.

V destinácií

Čo robiť, keď ochoriete na dovolenke, o delegátovi zájazdu, čo znamenajú jednotlivé typy stravovania.

Pri nákupe suvenírov je nutné dávať pozor, pretože dovoz tovaru do SR so sebou nesie určité obmedzenia dané zákonom. Najmä sa vyvarujte dovozu "suvenírov", ktoré podliehajú dohovoru CITES o ohrozených druhoch živočíchov a rastlín (koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z koží, niektoré živé zvieratá a rastliny). Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.cizp.cz.

Ak sa chcete vyvarovať plateniu cla, musíte dodržať určité pravidlá. Od cla, DPH a spotrebnej dane sa oslobodzuje tovar, ktorého celková hodnota nepresahuje v prípade cestujúcich v leteckej doprave čiastku 430 EUR na osobu. Pri dovoze tovaru sa cestujúcim mladším 15 rokov suma znižuje na 200 EUR na osobu.

Pozor dajte aj v prípade nákupu alkoholu, tabaku, cigár a cigariet, pretože sú zákonom dané množstvové limity na dovoz do SR tohto tovaru.


Tabak, tabakové výrobky:
a) 200 ks cigariet, alebo
b) 100 ks krátkych cigár do 3 gramov, alebo
c) 50 ks cigár, alebo
d) 250 g tabaku na fajčenie


Alkohol, alkoholické nápoje:
a) 1 liter alkoholického nápoja, ktorého skutočný obsah liehu presahuje 22% objemových, alebo nedenaturovaný alkoholu s obsahom liehu najmenej 80% objemových jednotiek, alebo
b) 2 litre alkoholických nápojov s obsahom alkoholu najviac 22% objemových jednotiek, alebo
c) 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.

Požičanie auta

Ako si požičať na dovolenke automobil, čo budete potrebovať, čo musíte splňovať?

Na najbližšej pobočke požičovne. Pri zapožičaní na celú dobu pobytu je možné vyzdvihnutie aj odovzdanie priamo na letisku. Pristavenie k hotelu spravidla nebýva možné a ak áno, tak za vysoký poplatok.

Zvyčajne nie. Platba za vozidlo býva vyžadovaná takmer výhradne vopred.

Pre jazdu v nížinách stačí základnej skupiny, do horských oblastí sa oplatí vozne so silnejším motorom a alebo priamo terénne vozidlá.

Do odovzdávacieho protokolu sa zapíše stav nádrže a s rovnakým stavom nádrže sa potom vozidlo vracia. Za benzín sa odporúča platiť skôr v hotovosti, za platbu kartou si čerpacie stanice môžu účtovať poplatok. Pred cestou do odľahlých oblastí sa oplatí natankovať aj nejakú rezervu.

Pre prenájom vozidla v krajinách Európskej únie postačuje slovenský vodičský preukaz.
Mimo EÚ si vždy musíte overiť platné pravidlá danej krajiny.

Poistenie

Ako neurobiť chybu pri uzatváraní cestovného poistenia? Čo by ste mali vedieť o poistení batožiny alebo rizikových športoch? Aké sú najčastejšie zdravotné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť na dovolenke?

Určite vždy pravdivo oboznámte zástupcu poisťovne o tom, aké činnosti budete počas dovolenky v zahraničí vykonávať. Ak to nemáte dojednané a vyskúšate šport, ktorý je v podmienkach poisťovne uvedený ako rizikový a zraníte sa pri ňom, poistné plnenie vám pravdepodobne nebude vyplatené alebo bude jeho výška znížená. Úhrada nákladov bude potom na vašich pleciach.

Skvelá správa je, že AXA ASSISTANCE má tento druh poistky vo svojom cestovnom poistení zahrnuté automaticky. Zachráni vás vo chvíli, kedy spôsobíte škodu na zdraví ďalšej osobe a keďže sa z neho platia náklady na liečbu poškodeného, čiastky sa môžu vyšplhať do astronomických výšin. Zároveň za vás riešia škody, ktoré nechcene spôsobíte na hmotných veciach, napríklad na vybavení v hotelovej izbe či inom ubytovaní. 

Ako už bolo spomenuté, je veľmi dôležité pravdivo informovať poisťovňu o tom, aké športy sa chystáte v zahraničí vykonávať. Takzvané rizikové športy zaťažia vašu peňaženku viac, ale vždy sa oplatí poistenie prispôsobiť. Možno vás prekvapí, že do tejto skupiny patrí napríklad jazda na skútri, motokáre, rekreačné potápanie s dýchacím prístrojom do miest s hĺbkou 10 m, výlet na safari a mnoho ďalších.

V prípade, že máte Európsky zdravotný preukaz, budete ošetrený iba v štátnom zdravotníckom zariadení. S cestovným poistením vám však pomôžu i v súkromnom zdravotnom sektore. Najlepšie urobíte, keď kontaktujete asistenčnú službu, ktorá konkrétnemu zariadeniu, kde sa o vás starajú, poskytne garanciu platby.

Opäť odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá sa vždy snaží pre klienta nájsť najjednoduchšie riešenie bez nutnosti platby na mieste v hotovosti.

Proces nákupu

Ako si môžem rezervovať zájazd? Čo je to nezáväzná objednávka? Kedy sa mi ozve predajca? A k tomu užitočný slovníček skratiek.

Ceny zájazdov a služieb uvedených na webe sú aktualizované niekoľkokrát denne tak, ako ich dodávajú usporiadateľské cestovné kancelárie. Aj napriek maximálnej snahe ponúkať vždy iba najaktuálnejšie ceny môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k situácií, kedy ponuka či cena nie je aktuálna (líši sa cena, ponuka už je vypredaná, atď.). Invia za túto skutočnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, vzhľadom na skutočnosť, že tieto informácie sú automaticky nahrávané na webe z rezervačných systémov cestovných kancelárií. Záväzná je teda až cena uvedená na platne uzatvorenej Zmluve o zájazde či potvrdení zájazdu.

Promo izba - Lacnejší variant klasickej izby. Býva umiestnená v menej prestížnej časti hotela, prípadne má menej atraktívny výhľad či starší nábytok a vybavenie.
Double izba
- DBL = dvojlôžková izba s manželskou posteľou
Double bed = posteľ pre dve osoby (dvojposteľ) s jednou matracou
Twin izba - TWN = dvojlôžková izba s oddelenými lôžkami, dve oddelené postele s dvoma matracmi, ktoré sa dajú v prípade potreby použiť ako double-bed (spojením postelí)
Triple izba - TPL = trojlôžková izba
Single izba - SGL = jednolôžková izba, spravidla dvojlôžková s príplatkom za neobsadené lôžko (za single), čo je posteľ pre jednu osobu s jednou matracou
Štandardná izba - STN = spravidla najviac zastúpená izba v danom hoteli (penzióne ...) zodpovedajúca kvalite a kategórií hotela
Superior izba - SUP = priestrannejšia izba
Deluxe izba - DLX = väčšia izba s lepším vybavením, často lepšie umiestnená, s lepším výhľadom
Suity - SUI = najluxusnejšie izby v hoteli, ubytovanie poskytované vo vzájomne oddelených/prepojených miestnostiach s lôžkom (spálňa) a sedacou súpravou (obývacia izba).
Junior suite = ubytovanie so zvláštnym miestom pre sedenie v jednej izbe
Senior suite = apartmáne väčších rozmerov
Superior suite = apartmán vyššej kategórie
Penthouse suite = najluxusnejšie apartmány v hoteli (často na poschodí)
Spojené izby / connect rooms = samostatné izby s lôžkami prepojenými spojovacími dverami
Rodinná izba / family room - FR = izba s tromi alebo viacerými lôžkami, z ktorých aspoň dve sú vhodné pre dospelé osoby
Mezonet - ubytovanie na viacerých podlažiach s vyhradeným prepojením jednotlivých podlaží
Sea view - SV = výhľad na more
Sea side view - SSV = bočný výhľad na more
Beach front - BF = morská strana, tj. Výhľad na more môže byť napr. zatienený vysokými stromami a pod., Ale tiež nemusí
Pool view - PV = výhľad na bazén
Park / garden view - GV = výhľad do záhrady alebo parku
Mountine view = výhľad na hory
Main building - MB = hlavná budova
Side building = bočná budova
Anex / dependance = vedľajšia budova hotela, spravidla aj s inak vybavenými izbami, môže byť aj iná kategória (počet hviezdičiek), hlavné hotelové služby, napr. stravovanie, bývajú poskytované väčšinou v hlavnej časti

Storno dovolenky

Ako na storno zájazdu? Na čo máte nárok?

Zájazd môžete zrušiť kedykoľvek po podpise zmluvy až do dňa odchodu. Upozorňujeme, že storno poplatky sa môžu zvýšiť v závislosti od počtu dní zostávajúcich do odchodu na dovolenku. Storno podmienky sú vždy uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach organizátora zájazdu, ktoré ste obdržali spolu s platobným mailom.

Na to nie je možné odpovedať, pretože to závisí od mnohých okolností. V bežnej situácii platia štandardné podmienky cestovných kancelárií a poistenia, ktoré sa však v jednotlivých cestovných kanceláriách líšia. Preto by ste sa mali informovať o konkrétnych podmienkach storna priamo u organizujúcej cestovnej kancelárie - jej názov nájdete na cestovnej zmluve alebo vo všeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie, ktoré ste obdržali spolu s platobným mailom.

Cestovná agentúra Invia vystupuje ako sprostredkovateľ zájazdu, preto je dôležité podať písomnú žiadosť o zrušenie zájazdu niekoľko dní vopred. Rozhodujúci je čas doručenia žiadosti organizujúcej cestovnej kancelárii.

Zahraničná cestovná kancelária

Bude pre zájazd so zahraničnou CK zabezpečený slovensky (alebo česky) hovoriaci delegát? Čo je Invia Care? Sú zahraničné CK poistené proti úpadku?

Áno, môžete. Budete mať k dispozícií číslo na horúcu linku v rámci bezplatnej služby Invia Care. Na nej vám poradíme v slovenčine (alebo češtine).

Áno, táto povinnosť platí pre všetky cestovné kancelárie v Európskej Únií.

Dynamický balíček

Ako získať najvýhodnejšie kombinácie letov a ubytovania za najnižšie možné ceny v danom okamihu? Aké sú výhody alebo možné nevýhody dynamických balíčkov?

Aby sme vám mohli ponúknuť zájazdy za skutočne najnižšie možné ceny. Vždy pre vás overujeme dostupnosť a o všetkom vás informujeme.