Poistenie

Prečo poistenie? Upozornenie na chyby pri zriaďovaní poistenia, rizikové športy, poistenie batožiny, najčastejšie problémy.

Čo môžeme urobiť za chybu pri zriaďovaní poistenia?

Najväčšou chybou pri zriaďovaní poistenia je neinformovanie zástupcu poisťovne pravdivo o tom, aké činnosti budeme v rámci cesty vykonávať. V prípade, že budeme vykonávať rizikový šport a poistenie bude dohodnuté len na bežné športy a dôjde k úrazu, má poisťovňa právo nevyplatiť poistné plnenie alebo ho znížiť.

Prečo máme mať na dovolenke zriadené poistenie zodpovednosti za škodu?

Poistenie zodpovednosti je zahrnuté v cestovnom poistení AXA ASSISTANCE automaticky.

Poistenie pomôže vždy, keď niekde spôsobíme škodu na zdraví - tie bývajú veľké a drahé, pretože sa z nich platia náklady na liečenie poškodeného, alebo spôsobíme škodu na veci - čo sú napríklad škody na vybavení ubytovacieho zariadenia.

Čo zahrňuje poistenie batožiny?

Poistenie cestovných batožín je obsiahnuté v cestovnom poistení. Zahŕňa napríklad škody na batožine zverených prepravcovi alebo odcudzenie veci strhnutím z ramena. Podľa všeobecných poistných podmienok zahŕňa škody na poistenej veci zverenej dopravcovi pri preprave aj odcudzenie cenností krádežou, ak ich mal poistený na sebe alebo pri sebe.

Ako vyzerá situácia pri poistení rizikových športov?

Spoločne s rozširujúcim sa okruhom rôznych rekreačných aktivít a tiež s rastúcou ponukou zaistenia týchto činností rastie aj záujem o poistenie.
Preto je dôležité pri zriaďovaní poistenia povedať, čo budeme vykonávať počas cesty. Nemusí nás napadnúť, že rizikovými činnosťami sú napr. jazda na skútri, minikáre, motokáre, rekreačné potápanie s použitím dýchacích prístrojov do miest s hĺbkou 10 m, safari a ďalšie.

Európsky preukaz zdravotného poistenia? Kedy sa nám nevyplatí?

Našťastie rastie počet ľudí, ktorí sa nespoliehajú na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), ale chcú byť čo najlepšie poistení. EHIC sa rozhodne nemusí vyplatiť najmä v prípadoch, keď je nutná repatriácia pacienta - tieto prípady EHIC kryté nie sú.
Ďalej nie sú kryté rôzne spoluúčasti stanovené zákonom pre obyvateľov danej krajiny, nehovoriac o tom, že ak neovládame jazyk danej krajiny, bude pre nás riešenie našej situácie ďaleko komplikovanejšie bez zásahu asistenčnej služby, ktorá by nám v prípade dohodnutého komerčného poistenia mohla poskytnúť účinnú pomoc.

Problémom tiež môže byť aj napr. úraz na horách, kde nie sú zdravotnícke zariadenia financované štátom a postihnutý sa musí obrátiť na súkromné zariadenie, kde EHIC neplatí.

Čo bývajú najčastejšie zdravotné problémy v zahraničí behom leta?

Čo sa týka banalít, najčastejšími letnými problémami sú črevné ťažkosti, spáleniny od slnka, bodnutie hmyzom alebo šliapnutia na morského ježka.
Bohužiaľ, sa aj v letnej sezóne stretávame čoraz častejšie s ťažkými úrazmi napr. pri autonehodách.

Koľko nás bude stáť ošetrenie zlomenej nohy alebo žalúdočnej infekcie bez poistenia?

Záleží na závažnosti zdravotného problému. Žalúdočné infekcie okolo 3 000 v oblasti stredomoria, zlomenina nohy podľa závažnosti a miesta pobytu od 20 000, ale nie sú výnimkou prípady nákladov okolo 100 000.

V prípade nutnosti repatriácie klienta sa náklady zvyšujú o ďalšie desiatky tisíc euro.

Budeme ošetrení v súkromnom zariadení alebo štátnej nemocnici?

Pokiaľ máte Európsky zdravotný preukaz, budete ošetrení iba v štátnom zdravotníckom zariadení. Cestovné poistenie je akceptované aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Najlepšie je kontaktovať asistenčnú službu, ktorá v prípade potreby zdravotníckemu zariadeniu poskytne garanciu platby.

Akú minimálnu hotovosť mám mať u seba v prípade úrazu?

Odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá sa vždy snaží nájsť pre klienta najjednoduchšie riešenie bez nutnosti platby na mieste v hotovosti.

Kedy mi dá poisťovňa spätnú väzbu?

Poisťovňa má na preskúmanie poistnej udalosti 1 mesiac (zo zákona). Zo skúsenosti vieme, že ak má poisťovňa od klientov k dispozícii všetky dokumenty, ktoré potrebujú, tak šetrenie dokončí skôr.