Poistenie

Ako neurobiť chybu pri uzatváraní cestovného poistenia? Čo by ste mali vedieť o poistení batožiny alebo rizikových športoch? Aké sú najčastejšie zdravotné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť na dovolenke?

Určite vždy pravdivo oboznámte zástupcu poisťovne o tom, aké činnosti budete počas dovolenky v zahraničí vykonávať. Ak to nemáte dojednané a vyskúšate šport, ktorý je v podmienkach poisťovne uvedený ako rizikový a zraníte sa pri ňom, poistné plnenie vám pravdepodobne nebude vyplatené alebo bude jeho výška znížená. Úhrada nákladov bude potom na vašich pleciach.