Poistenie

Prečo poistenie? Upozornenie na chyby pri zriaďovaní poistenia, rizikové športy, poistenie batožiny, najčastejšie problémy.

Najväčšou chybou pri zriaďovaní poistenia je neinformovanie zástupcu poisťovne pravdivo o tom, aké činnosti budeme v rámci cesty vykonávať. V prípade, že budeme vykonávať rizikový šport a poistenie bude dohodnuté len na bežné športy a dôjde k úrazu, má poisťovňa právo nevyplatiť poistné plnenie alebo ho znížiť.