Dynamický balíček

Ako získať najvýhodnejšie kombinácie letov a ubytovania za najnižšie možné ceny v danom okamihu? Aké sú výhody alebo možné nevýhody dynamických balíčkov?

Dynamický balíček je zostavený tak, že v danom okamihu ponúka najvýhodnejšiu možnú kombináciu letu a ubytovania v termíne, ktorý ste si vybrali.