Dynamický balíček

Chcete získať najlepšie kombinácie letov a ubytovania za najlepšie možné ceny v danom čase a termíne na mieru? Aké sú výhody alebo možné nevýhody dynamických balíčkov?

Dynamický balíček je zostavený tak, že v danom okamihu ponúka najvýhodnejšiu možnú kombináciu letu a ubytovania v termíne, ktorý ste si vybrali.