Brunej Brunej

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný pas.

  • Colné a devízové predpisy

    Dovoz a vývoz valút a miestnej meny nie je obmedzovaný. Dovoz alkoholu je obmedzený (max. 1 liter na dospelú osobu). Na pašovanie narkotík sa vzťahuje trest smrti.

  • Víza

    SR má s Brunejom bezvízový styk na dobu 14 dní za účelom turistických ciest, obchodných ciest a návštev. Občania Bruneja môžu do SR cestovať za účelom turistiky, obchodu a návštev bez víz na 90 dní.