Bhután Bhután

  • Fauna

    Živočíšstvo na juhu je podobné ako v Indii a na severe je typicky himalájske. Z veľkých cicavcov tu žije napríklad medveď ušatý.