Bhután Bhután

 • Vlastnosti elektrickej siete

  Napätie v sieti je 23-240 voltov, ale často kolíše, frekvencia striedavého prúdu 50 Hz. V niektorých vidieckych a horských lokalitách elektrina nie je dosiaľ zavedená. Oplatí sa mať so sebou vreckovú baterku.

 • Ďalšie upozornenia

  Do mnohých oblastí Bhutánu nie je cudzincom vstup povolený. V princípe platí, že cudzinci sa môžu pohybovať len po známych turistických trasách. Mimo tieto trasy existuje množstvo zaujímavých chrámov a kláštorov, ktoré stále plnia svoju pôvodnú funkciu, takže prístup cudzincom sem je povolený iba na zvláštne povolenie.
  Vhodná doba pre cestovanie do Bhutánu je v období od marca do mája a od septembra do novembra. Bhután leží na južných svahoch Vysokých Himalájí, ktorých mnohé vrcholy na hraniciach s Čínou presahujú 7000 metrov nad morom. Povrch, členený riečnymi údoliami, sa znižuje k juhu do nížiny rieky Brahmaputra. Podnebie je subtropické monzúnové, vo veľhorách extrémne chladné, vysokohorské. Najviac zrážok prinášajú letné monzúnové dažde od júla do októbra. Monzúnové lesy prechádzajú vo vyšších polohách do horských lesov a alpínskych lúk, nad snežnou čiarou je územie s trvalou snehovou a ľadovcovou pokrývkou.
  Kriminalita v Bhutáne je minimálna a obmedzuje sa najmä na drobné krádeže. Strata či odcudzenie cestovného dokladu musí byť nahlásená najbližšej policajnej stanici a veľvyslanectva SR v Dillí. Celková bezpečnostná situácia zostáva bezproblémová aj po teroristických útokoch na USA dňa 11.9.2001.

 • Telefonovanie

  Predvoľba: +975
  Telefonické a faxové spojenie v Bhutáne je dostupné len na hlavných turistických trasách. Medzinárodné spojenie je možné uskutočniť iba z týchto miest: Paro, Thimphu, Bumthang, Mongar a Tashigang. Medzinárodný telefónny kód Bhutánu je 975, mestské kódy 2 pre oblasť Thimphu a Paro, 3 pre oblasti Tongsa, Bumthang a Galeyphu a 4 pre oblasti Mongar, Tashigang a Samdrupjongkar.
  Poštové spojenie pokrýva väčšinu krajiny. Je tu pomerne rozšírená faxová služba, naopak sa nemožno spoliehať na zasielanie e-mailovej pošty.