Bhután Bhután

  • Rýchlokurz jazyka

    Dzongkha alebo dzongkä je národný jazyk Bhutánskeho kráľovstva. Slovo „dzongkha“ vyjadruje, že ide o jazyk používaný v dzongoch – opevnených kláštoroch postavených Shabdrungom Ngawangom Namgyelom v 17. storočí. Jazyk vznikol ako pôvodný dialekt tibetčiny. Dzongkä má podobný vzťah k modernej tibetčine ako napríklad španielčina k taliančine.