Azerbajdžan Azerbajdžan

 • Cestovné doklady

  Občania SR cestujúci do Azerbajdžanskej republiky musia byť vybavení platným cestovným dokladom SR.

 • Víza

  Pre občanov SR vstupujúcich na územie Azerbajdžanskej republiky platí vízová povinnosť. Bližšie informácie týkajúce sa vízovej problematiky môže podať ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Azerbajdžanu na svete. V poslednej dobe sa objavili informácie o tom, že pri cestách s pobytom do 30 dní je možné vízum dostať (bez pozvania) priamo na medzinárodnom letisku v Baku za poplatok cca 40 USD (výška poplatku môže kolísať v súvislosti s pohybom kurzu medzi USD a miestnou menou). Tieto informácie zatiaľ neboli oficiálne potvrdené. 

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky odporúča, aby si slovenskí občania pred cestou u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu overili, či sa podmienky pricestovania nezmenili.

 • Colné a devízové predpisy

  Neexistuje žiadne obmedzenie pre cudziu menu privážanú na územie Azerbajdžanskej republiky. Pri príchode je potrebné vyplniť zvláštny formulár pre colnú deklaráciu. Pri výjazde z krajiny je povolené vyviezť len 1000 USD cudzej meny (príp. ekvivalent) v hotovosti, na cestovné šeky sa nevzťahuje žiadny limit.

  Je prísne zakázané vyvážať starožitnosti, ručne vyrábané koberce, pamiatky, mince a akékoľvek predmety historickej hodnoty. Ďalej je obmedzený export strategického tovaru z hľadiska vývozu (napr. je povolené vyviezť maximálne 800 g kaviáru na osobu a 2 kg jesetera). Úplné informácie je možné nájsť na internetovej adrese http://www.az-customs.net/en/zákon.htm.