Azerbajdžan Azerbajdžan

  • Fauna

    Vplyvom podnebia je v Azerbajdžane zastúpenie živočíšnych druhov veľmi pestré. Faunu obohatili aj druhy živočíchov pôvodom z Iránu, Centrálnej Ázie a krajín Stredomoria. Do Červenej knihy je zapísaných 108 živočíchov, ktoré obývajú územie krajiny. V lesoch nájdeme snežné leopardy, muflóny, kozy bezoárové, medvede, jelene, líšky, rysy. V rovinatých oblastiach žije niekoľko druhov gaziel a v močaristých oblastiach je bohaté vodné vtáctvo. V Kaspickom mori žije tuleň kaspický.