Azerbajdžan Azerbajdžan

  • Flóra

    Na pomerne malom území krajiny sú rozšírené takmer všetky typy rastlín sveta. Flóra je tu v porovnaní s ostatnými kaukazskými krajinami druhovo najbohatšia – je tu zastúpených 66 % všetkých kaukazských druhov. Krajina je domovom ojedinelých druhov stromov a krovín. Medzi zaujímavé patria lipa čierna, tis, borovica elderská, churma, tiež známa ako hurmikaki a ďalšie.

    Na severných a východných svahoch pohorí sa nachádzajú rozsiahle zmiešané lesy, rastlinstvo rovín a údolí má stepný charakter a v najjužnejších oblastiach krajiny nájdeme subtropické rastlinstvo.