Arménsko Arménsko

  • Flóra

    Arménska flóra je rôznorodá. V polopúštnej oblasti, ktorá zasahuje do najnižších polôh, sa vyskytujú rastliny odolné suchu, ako sú jalovec alebo zemolez. Trávy dominujú v stepiach, ktoré sú vo vyšších nadmorských výškach a zaberajú väčšinu povrchu Arménska. Bukové a dubové porasty sa nachádzajú v lesných zónach v krajne severovýchodnej a juhovýchodnej oblasti.