Arménsko Arménsko

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu na územie Arménska.

 • Víza

  O vízum je možné žiadať na veľvyslanectve v Moskve alebo vo Viedni:
  ADRESA / KONTAKT VELVYSLANECTVA SR: 
  PRE ARMÉNSKO 
  Veľvyslanectvo SR v Moskve 
  Júliusa Fučíka 17-19 
  123 056 Moskva 
  Ruská federácia (Rosijskaja Federacija / Russian Federation) 
  Tel: 007-095 / 956 4920, 250 1070-1 
  Fax: 007-095 / 250 1591, 973 2081 
  E-mail: embassy@moskva.mfa.sk 
  Internet: www.moskva.mfa.sk 


  ADRESA VELVYSLANECTVA ARMÉNSKEJ REPUBLIKY PRE SR 
  Neubaugasse 12-14/1/16 
  A - 1070 Viedeň 
  Rakúska republika 
  Tel.: 0043/1 /522 7479/524 3668 
  Fax.: 0043/1 /522 7481 
  E-mail: armenia@armembassy.at


  K žiadosti o jednorazové turistické vízum na pobyt do 21 dní nie je vyžadované pozvanie. V ostatných prípadoch je predloženie oficiálneho pozvania k žiadosti o vízum podstatnou náležitosťou žiadosti. Pre pobyt dlhší ako 3 mesiace je arménskou stranou požadované predloženie povolenia k pobytu, ktoré je možné dostať prostredníctvom MZV Arménskej republiky v Jerevane. Na prejazd cez Arménsku republiku je potrebné tranzitné vízum (platné 3 dni). K žiadosti o vízum je nutné predložiť aj vízum cieľového štátu (ak je medzi SR a týmto štátom vízová povinnosť).Ceny za jednotlivé víza: jednorazové tranzitné vízum: 18 USD, dvojnásobné tranzitné vízum: 36 USD, turistické vízum na dobu do 21 dní: 60 USD, obyčajné (ordinary) vízum do 21 dní: 60 USD, jednorazové vízum na dĺžku pobytu do 90 dní (potrebné predložiť pozvanie): 35 USD, viacnásobné vízum na dĺžku pobytu do 90 dní (potrebné predložiť pozvanie): 65 USD.

 • Colné a devízové predpisy

  Zákony Republiky Arménska neobmedzujú množstvo dovozu valút. Vývoz je však obmedzený čiastkou 10 000 USD a sumy nad tento limit je nutné previezť bankovým prevodom. Pre vývoz akýchkoľvek umeleckých predmetov je nutné mať povolenie Ministerstva kultúry. Alkohol je limitovaný rovnako ako u nás, ale v tomto smere sú arménske orgány benevolentné. Rovnakým spôsobom pristupujú aj k výrobkom z drahých kovov, ktoré sú určené pre osobnú potrebu.