Turecko Turecko

 • Cestovné doklady

  Občania SR potrebujú pre turistické cesty do krajiny platný cestovný pas. V zmysle novelizovaného zákona, bude cudzincovi umožnený vstup na územie Turecka za predpokladu, že platnosť cestovného dokladu bude minimálne o 60 dní dlhšia, ako je predpokladaná doba pobytu v Turecku.

 • Víza

  Medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou je v platnosti Dohoda o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a špeciálnych (zelených) pasov. Držitelia tohto typu cestovných dokladov nepotrebujú pri krátkodobom vstupe (90 dní) do Turecka víza.

 • Colné a devízové predpisy

  Cudzincom je povolené dovážať aj vyvážať ekvivalent v čiastke 5000,- USD. V prípade vyššej čiastky musí byť preukázané jej získanie (napr. potvrdenie o výbere hotovosti v banke atď). Hodnota dovážaných a vyvážaných šperkov nesmie prekročiť čiastku 15000,- USD, v prípade vývozu šperkov vyššej hodnoty musí byť preukázaný spôsob ich nadobudnutia. Pri colnom odbavení pri príjazde do krajiny môžu byť do pasu vyznačené všetky cennejšie predmety za účelom kontroly pri výjazde. 

  Bezcolne je možné do Turecka doviesť 200 ks cigariet, 50 ks cigár, 10 ks cigariek, 200g tabaku spoločne s 200 ks cigaretových papierikov, klasickú a instantnú kávu po 1 kg, 500 g čaju, 1 fľašu alkoholického nápoja s obsahom 100cl a 2 s obsahom 75cl. Povolenie sa ďalej vzťahuje na 5 balení parfumu, toaletnej vody, alebo vody po holení atď., ktorých obsah nesmie prekračovať 120ml. 

  Vývoz starožitných predmetov (starších ako 100 rokov) je zakázaný. Vývoz starších cenných predmetov podlieha povoleniu Generálneho riaditeľstva pre správu múzea. Pri vývoze novo nadobudnutého vyrobeného koberca je nutné predložiť doklad o kúpe. 

  Lieky, liečivá a zdravotné potreby je možné bezcolne dovážať len pre osobnú potrebu. 

  Všeobecné oslobodenie od cla platí pre tovar, ktorého hodnota neprekračuje 300 EUR, u detí mladších 15 rokov ide o 145 EUR. Sekretariát colníc má však právo oslobodenia od cla obmedziť v závislosti na charaktere a množstve tovaru. 

  Zakázaný je dovoz drog a obchodovanie s nimi. Za nedovolenú výrobu, vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok (už za 1 g) hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 10 - 20 rokov + vysoké peňažné tresty.