Turecko Turecko

 • Vlastnosti elektrickej siete

  220 V, používajú sa dve veľkosti zástrčiek a zásuviek. Menšia zodpovedá európskemu štandardu.

 • Ďalšie upozornenia

  V súvislosti s teroristickými útokmi v Istanbule MZV SR odporúča, aby slovenskí občania cestujúci do Turecka dbali na zvýšenú opatrnosť a kontaktovali v prípade potreby naše zastupiteľské úrady.

  Pred cestou do oblasti juhovýchodného a východného Turecka doporučujeme, aby občania SR, pokiaľ sa do tejto časti krajiny rozhodnú cestovať, o svojej ceste popredu informovali ZÚ Ankara alebo GK Istanbul, vyhýbali sa cestovaniu v noci, pri prechádzaní kontrolných stanovísk armády alebo čatárstva sa chovali kľudne a ukáznene a rešpektovali pokyny miestnych orgánov. Niektoré cesty môžu byť uzavreté armádou. Ďalej sa neodporúča vyhovieť žiadostiam miestnych obyvateľov o vyvezení rôznych balíčkov, filmov, dopisov, atď. Pokiaľ by takáto zásielka bola u turistu nájdená a mala akpkoľvek súvislosť s teroristickými organizáciami, hrozí pomerne vysoký trest.

  V ostatných častiach Turecka nie sú problémy s osobnou bezpečnosťou. Bezpečnostná situácia je zrovnateľná s Európou. Prepadnutia sú v Turecku menej časté ako v západných krajinách. Drobná kriminalita (krádeže osobných vecí z hotelových izieb, vykrádanie áut, podvody) je v hlavných turistických oblastiach pomerne častá, vyskytujú sa aj prípady znásilnení. Rozhodne teda nie je možné odporučiť nocovanie pod šírym nebom alebo nechávanie osobných vecí na nestrážených miestach.

  Mimo turistických letovísk a veľkých miest je potrebné počítať s možnosťou, že samotná žena vzbudí pozornosť. Pokiaľ sa mimo týchto oblastí, najmä na vidieku, prechádza sama (alebo v doprovode inej ženy) po ulici, vystavuje se prípadným ťažkostiam.

  Klimatické podmienky v Turecku sú najmä v letných mesiacoch relatívne náročné. Doporučujeme veľa piť, aby bolo zabránené dehydratácii. Tiež je potrebné s potravou prijímať dostatok soli, pretože zvýšeným potením sa z tela odplavujú minerály a ich nedostatok môže pri dlohodobom pobyte viesť k pocitom slabosti, závratom a mdlobám. Mnoho návštěvníkov má tiež zkušenosti so slabším typom hnačiek, ktorý vznikajú zvyčajne vplyvom klimatických a stravovacích zmien.

  Stretnutie s hadmi alebo škorpiónmi bývajú v Turecku vzácne a ako väčšina zvierat aj tieto živočíchy útočia len pokiaľ sa cítia byť ohrozené. V Turecku sú pomerne často na uliciach voľne sa pohybujúce psy.

  Turecko patrí medzi krajiny s najväčším počtom dopravných nehôd a najvyššou úmrtnosťou. Preto odporúčame venovať zvýšenú pozornosť ostatným účastníkom cestnej premávky. Dopravné predpisy sú podobné tým v SR, v praxi s avšak často nerešpektujú. Veľmi ostražití by mali byť chodci, pretože v Turecku je uplatňované "pravidlo absolútnej prednosti motorového vozidla". Pri riadení automobilu odporúčame tiež zohľadniť niektoré ďalši špecifiká tunajšieho dopravnej premávky: o svojej prítomnosti dáva vodič ostatným na vedomie najmä trúbením, použitie svetelnej signalizácie neznamená dávanie prednosti ale práve naopak. Pokiaľ vodič pred Vami signalizuje ľavým blinkerom, nemusí to znamenať len jeho odbočenie vľavo, ale tiež vám týmto spôsobom môže dávať najavo, že ho je možné predísť.

  Turci sú všeobecne ľudia veľmi vrúcni a priateľskí voči cudzincom. Ak sa chovajú voči nim niekedy inak, potom je to väčšinou len reakcia na niekedy povýšenecký až arogantný prístup cudzincov. Priateľský postoj a pozitívny prístup je dôležitým predpokladom pre nadviazanie dobrých kontaktov. Ďalej odporúčame nepodceňovať kultúrnu odlišnosť islamu a rešpektovať veľkú úctu, ktorá je v Tureckej republike spájaná so štátnymi symbolmi (napr. štátna vlajka a obrazy a sochy zakladateľa Tureckej republiky Mustafu Kemala Atatürka).