Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

  • Zdravie

    V SAE nehrozia žiadne výraznejšie riziká. Opatrnosť sa však vypláca pri pohybu na slnku, ktoré je v týchto krajinách veľmi prudké, a to i v oblastiach s vyšším prúdením vzduchu. Vánok telo ochladzuje a tak sa na starostlivú ochranu ľahko zabudne. Chráňte vaše telo pomocou opaľovacieho krému s vysokým ochranným faktorom a používajte pokrývku hlavy a kvalitné slnečné okuliare. Dôkladne dodržujte pitný režim. Zdravotné problémy by taktiež mohli vyvolať časté prechody z vysoko klimatizovaných priestorov do vonkajšieho prostredia, kde sa teplota extrémne líši predovšetkým v lete. Doporučuje sa nenastavovať si v hotelových izbách klimatizáciu na príliš nízke teploty. Opatrnosť sa vypláca taktiež mimo mesta, kde sa môžu vyskytovať živočíchy ako hady a škorpióni, ale pri kúpaní v mori sa netreba dotýkať neznámych morských živočíchov, ktorí môžu popáliť, alebo inak poraniť, pokiaľ sa ich budete dotýkať.

    Čo sa týka hygieny, nemusíte sa obávať nákazy z potravín a nápojov. Voda na pitie sa však doporučuje balená. Očkovania sú len doporučené, a to proti virovej hepatitíde typu A a B, týfusu, tetanu a besnote. Pokiaľ sa pre niektoré doporučenia očkovania rozhodnete, je nutné je podstúpiť alespoň 8 týždňov pred odchodom. Poradiť sa môžete so svojím lekárom, v prípade zdravotných komplikácií v SAE je Vám k dispozícii kvalitné súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré tu prevažujú. Lekárska starostlivosť je bezplatná a ceny za ošetrenie sú pomerne vysoké. Preto sa oplatí mať kvalitné cestovné poistenie. Za bežné vyšetrenie v súkromných klinikách zaplatíte asi 100 AED, ďalej sa cena odvíja od urobených lekárskych úkonov a predpísaných liekov.