Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

  • Fauna

    Čisté morské vody omývajúce brehy Emirátov skrývajú veľmi pestrý a farebný podmorský svet. Mnoho turistov tak využíva možnosť potápania, alebo sa účastní výprav za pozorovaním delfínov a veľrýb. Čo sa týka suchozemských živočíchov, symbolom arabského sveta je iste ťava, ktorá má miesto v bežnom živote Arabov. Konajú sa tu tradičné ťavie dostihy a dokonca ťavia súťaž krásy. Taká sa usporiadáva napr. v Emiráte Abu Dhabi a na majiteľa najkrásnejších tiav čaká vysoká finančná odmena, alebo veľmi hodnotné ceny. Okrem tiav a bežných domácich zvierat sa tu vyskytujú zaujímavé druhy chránených živočíchov, ktoré dokážu prežiť v púšti, a ktoré za bieleho dňa len ťažko uvidíte. V púšti žije napr. zvláštny druh púštneho vtáka pripomínajúci sliepku Chlamydotis undulata, vzácny druh rysa stepného karakal, alebo Gordonova divoká púštna mačka. Z mačkovitých šeliem sa v SAE vyskytuje taktiež arabský leopard. SAE sú ďalej domovom vlka arabského, hyeny pruhovanej, či divokej kozy, ktorej sa hovorí tahr arabský. Veľmi ohrozeným druhom je prímorožec arabský a je vynaložená veľká starostlivosť na jeho záchranu. Vyskytuje sa napr. v rezerváciách na území emirátu Sharjhah.