Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas s platnosťou najmenej pol roka od vstupu na územie Spojených arabských emirátov. Od júla 2016 je nutné zaplatiť odletovú taxu z Dubaja vo výške 35 dirhamov 9,50 USD.

 • Víza

  Držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR sa môžu zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní bez víz.

 • Colné a devízové predpisy

  Povinná výmena valút ani prekázanie dostatku finančných prostriedkov k pobytu nie je v Spojených arabských emirátoch zavedené (túto úlohu naplňuje finančná záruka miestneho pozývajúceho subjektu, sponzora).

  Colnej kontrole podliehajú veci osobnej potreby. Množstevný limit na dovoz 2 l alkoholu sa vzťahuje na osoby nemoslimského vyznania, všetkých ostatných sa týka zákaz dovozu alkoholu.

  Dovoz a prevoz drog, presticídov, zbraní či streliva je možný len v evidovanom množstve na základe zvláštnej licencie MV krajiny. Prísne je zakázaný dovoz ópia, narkotík, pornografického a erotického materiálu, politicky či nábožensky citlivého materiálu, antimoslimskej literatúry a izraelskej meny. Vyššie menované podlieha striktnej cenzúre, bepodmienečne je podľa práva šariji kofiškované a dotyčné osoby čaká patričný postih.

  V prípade dovozu zvierat je nutné predložiť veterinárne osvedčenie - potvrdenie o očkovaní proti besnote.