Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

 • Rýchlokurz jazyka

  dobrý deň .... ahlan wa sahlan
  dobrý deň (odpoveď) ... ahlan bík (muži), ahlan bíkí (ženě)
  rád ťa vidím (formálne, používané pei prvom stretnutí) ... tasharrafna
  rád ťa vidím (menej formálne, používané pri rozlúčení) ... fursa sa´ída
  ako sa máš (Egyptský dialekt) ... izzayyak? (muži), izzayyik? (ženě)
  dovidenia ... ma ´as saláma
  prepáčte ... ´an iznak, esmaHlí (muži), ´an iznik, esmaHílí (ženě)
  volám sa... ... ismí...
  ako sa voláš? ... ismak éh? (muži),... ismík éh? (ženě)
  rozumiem ... ana fáhem
  nerozumiem ... ana mish fáhem
  hovoríš anglicky? ... enta bititkalim inglízí? (muži), enta bititkalimí inglízí? (ženě)
  áno ... aywa
  nie ... la´
  ďakujem ... shukran
  ďakujem pekne ... shukran gazílan
  vitajte ... ´afwan, al-´affu
  nie, ďakujem ... la´ shukran
  kde je hotel...? ... fein al-funduq...?
  ako ďaleko je...? ... ¨kam kilo li...?
  kedy prichádza / odchádza...? ... emta qiyam / wusuul...?
  koľko to stojí? ... bikam da?
  to je príliš drahé. ... da ghálí ´awí
  máte...? ... fí ´andak?