Španielsko Španielsko

 • Vlastnosti elektrickej siete

  Elektrické napätie je podľa európskej normy 220 V.

 • Ďalšie upozornenia

  Všeobecne sa dá povedať, že Španielsko je relatívne bezpečnou krajinou. Napriek tomu je potrebné počítať s určitou mierou všeobecnej kriminality (predovšetkým ide o vreckárov a drobné krádeže). Taktiky sú rôzne kombinované a okrem bežných krádeží sú používané rôzne spôsoby odlákania pozornosti (predaj kvetov, "neúmyselné" zašpinenie odevu, preukazovanie dostatočnej hotovosti falošnému policajtovi). Buďte teda obozretní, odporúča sa tiež nemať dôležité doklady na jednom miestne (ani ich nechávať v aute), v hotelovom trezore uchovať pasy, letenky a väčšie sumy peňazí. Pre prípad zablokovania platobnej karty pri odcudzení je dobré mať zaznamenané jej číslo a telefónny kontakt na príslušný bankový ústav. V záujme vlastnej bezpečnosti nie je vhodné prespávať na osamelých miestach.  

  V prípade problémov sa obráťte na najbližšie policajné oddelenie a žiadajte vystavenie policajného protokolu.  

  Neustále je potrebné mať na rozume nevypočítateľnosť nacionalistického terorizmu, aj keď stratégia španielskej vlády s medzinárodnou spoluprácou je v boji s baskickou separatistickou organizáciou ETA stále efektívnejšia.  

  Odporúča sa, aby návštevníci Španielska boli v kontakte s rodinnými príslušníkmi a priateľmi, ktorí by ich boli schopní v prípade núdze finančne zabezpečiť.