Singapúr Singapúr

  • Cestovné doklady

    cestovní (služobný, diplomatický) pas s minimálnou dobou platnosti 6 mesiacov

  • Víza

    Pre občanov oboch krajín platí bezvízový vstup pri turistických pobytoch neprekračujúcich 90 dní. Cestovný pas musí byť pri vstupe platný najmenej 3 mesiace. Bezvízový režim sa nevzťahuje na zárobkovú činnosť.