Kiribati Kiribati

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Kvalita vozoviek je na celom území Kiribati neuspokojivá. Po sezónnych dažďoch sú niektoré vozovky zaplavené. V krajine neexistuje asistenčná služba pre motoristov. V Kiribati sa jazdí vľavo. Pri jazde v noci je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, pretože väčšina vozoviek je neosvetlená.