Kiribati Kiribati

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Napätie je 240V, 50Hz.

  • Ďalšie upozornenia

    Kiribati je možné navštíviť v ktorékoľvek ročné obdobie. Najmenej vhodné je však obdobie od novembra do februára kedy je obdobie dažďov.

  • Telefonovanie

    Volací kód krajiny je 686.