Katar Katar

 • Cestovné doklady

  Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas (minimálne 6 mesiacov od vstupu) a príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Kataru v Bonne/Nemecko.

 • Víza

  UPOZORNENIA:
  - pokiaľ máte v cestovnom pase vízum Izraelu, môžu nastať problémy s udelením katarského víza!
  - za udelenie víza sa musí zaručiť tzv."sponzor", t.j. osoba s trvalým pobytom v Katare, alebo administrácia hotela, ktorá cudzinca pozve a preberá za jeho pobyt plnú zodpovednosť.
  Nie je možné získať vízum na hraničnom prechode.

 • Colné a devízové predpisy

  Vďaka zásadám vízovej politiky (existencia “sponzora”) úplne odpadá povinnosť preukazovania finančných prostriedkov potrebných na pobyt v krajine, keďže toto je spĺňané už pri žiadosti o vízum. Dovoz a vývoz valút nie je katarskými právnymi predpismi upravený.

  Colné predpisy sa zhodujú v zásade s predpismi iných krajín, t.j. dovoz osobných potrieb pre jedinca alebo rodinu v prijateľnom množstve bezcolne.

  Dovoz alkoholických nápojov, erotickej literatúry a videonahráviek je zakázaný.