Katar Katar

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pokiaľ občan SR vstupuje do krajiny cestným hraničným prechodom, musí byť vybavený platným medzinárodným vodičským preukazom, ktorý je tolerovaný pre cudzinca prebývajúceho v krajine na tzv. "visit visa". Tento vodičský preukaz platí len po dobu platnosti tohoto víza, teda na jeden mesiac, maximálne dva v prípade predĺženia. Pokiaľ doba pobytu prekročí 2 mesiace, musí cudzinec požiadať o vystavenie miestneho vodičského preukazu (rovnako tak sa mení "visit visa" na povolenie na dlhodobý pobyt). Miestny vodičský preukaz je možné získať pomocou prekladu domáceho vodičského preukazu, ktorý sa na katarskom ministerstve zahraničia legalizuje. V úplne výnimočných prípadoch dochádza k preskúšaniu adepta.