Izrael Izrael

 • Sviatky a udalosti

  Roš hašana - Nový rok (september - október)
  Jom kipur - Deň zmierenia, ustáva život v krajine, nevysiela TV ani rozhlas
  Sukot - Sviatky stánkov - trvajú týždeň, nepracuje sa prvý a posledný deň (október)
  Chanuka - Sviatky zasvätenia (chrámu)
  Pesach - Sviatok prekročenia (marec - máj)
  Jom haacmaut - Deň nezávislosti