Izrael Izrael

  • Rýchlokurz jazyka

    Hebrejčina označuje súhrnne všetky vývojové varianty hebrejského jazyka od starovekej hebrejčiny cez biblickú až po modernú hebrejčinu, ktorou sa dnes hovorí v štáte Izrael. Hebrejčina patrí do rodiny semitských jazykov. Cez toto základné radenie hebrejčiny sa možno dnes stretnúť aj s názorom, že moderná hebrejčina, ktorou sa hovorí v štáte Izrael, už nie je jazykom semitským, ale indoeurópskym, a to kvôli zásadnému vplyvu indoeurópskych jazykov, ktorý štruktúru pôvodnej hebrejčiny úplne premenil.