Grécko Grécko

  • Zdravie

    Platí zdravotnícka dohoda, na základe ktorej sú grécke štátne nemocnice povinné zdarma poskytnúť slovenským občanom pomoc v prípade úrazu a v súrnych prípadoch, keď je priamy lekársky zákrok nevyhnutný a neodkladný. V niektorých zdravotníckych zariadeniach však nemajú o existencii dohody vedomosť a vyžadujú od slovenských občanov platbu v hotovosti. Nemocnice môžu vždy vyžadovať aj úhradu liekov a zdravotníckeho materiálu. Navzdory platnej zdravotníckej dohody sa odporúča mať pred každou cestou do Grécka uzavreté zdravotné poistenie. 

    Zdravotné riziká 

    V Grécku na Vás nečíhajú žiadne zvláštne zdravotné riziká a nebezpečenstvá, avšak je potreba si uvedomiť, aké zásady je vhodné dodržovať, aby ste neohrozili svoje zdravie. Najčastejším problémom turistov je príliš dlhý a intenzívny pobyt na slnku, čo najmä v letnom období môže spôsobiť úpal. Vyhýbajte sa teda dlhodobému slneniu a chráňte svoju kožu používaním vhodných opaľovacích prostriedkov, najmä s vyšším ochranným faktorom. Na hlave noste klobúk alebo nejakú šatku a nutné je rovnako priebežné doplňovanie tekutín, pite najmä čistú vodu. 

    Ďalším rizikom sú ostré kamene v mori alebo najrôznejšie morské živočíchy, ako sú napríklad morskí ježkovia. Vo vodách, kde si nie ste príliš istí stavom dna, noste radšej obuv do vody. V odľahlých končinách mimo veľkej pláže sa môžu vo vode vyskytovať i medúzy. Všetkým týmto živočíchom je lepšie sa vyhýbať.  Na celom území Grécka sa vyskytujú i zmije, škorpióny alebo stonožky, ich uhryznutie môže byť veľmi nepríjemné. V oblasti mimo hlavných turistických centier dbajte na zvýšenú opatrnosť!